Tag Archives: Iphone GSM là gì

Công nghệ mạng GSM là gì?

Công nghệ mạng GSM là gì? Công nghệ mạng GSM là một công nghệ dùng cho mạng thông tin di động.Công nghệ mạng GSM sử dụng công nghệ phổ nhọn (wedge spectrum). Để phân phối một thứ gọi là sóng carrier, được chia làm thành nhiều “time slot” khác nhau. Mỗi user sẽ được gán […]

0838.00.66.33