Tag Archives: dịch vụ mạng riêng ảo VPN

Mạng Riêng Ảo VPN – Meganet – Metronet

Mạng Riêng Ảo VPN  Dịch vụ Mạng riêng ảo VPN – Virtual Private Network là dịch vụ kết nối các mạng (LAN tại các văn phòng, chi nhánh…) của một doanh nghiệp, tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ. Kết […]

0838.00.66.33